Rasstandard För Pomeranian

Standard för Pomeranian

Ursprungsland/hemland: Tyskland
Användningsområde: Vakt- och sällskapshund
FCI-Klassifikation: Grupp 5, sektion 4

Bakgrund/ändamål:

Tysk spets härstammar från stenålderns torvhundar ”Canis fami-
liaris palustris Rüthimeyer” och senare boplatskulturers spetsar

och är Mellaneuropas äldsta hundtyp. Många andra raser har sitt
ursprung från den. I icke tysktalande länder är wolfspitz känd som
keeshond och zwergspitz som pomeranian.

Helhetsintryck:
Spetsarna fängslar med sin vackra päls som står ut från kroppen
pga den rikliga underullen. Särskilt imponerande är den kraftiga
manliknande kragen runt halsen och den yviga svansen som bärs
kavat över ryggen. Det rävlika huvudet med de pigga ögonen, de
små spetsiga och tättsittande öronen ger spetsen dess unika och
karakteristiska, käcka utseende.

Viktiga måttförhållanden:

Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara 1:1.

Uppförande/karaktär:
Tysk spets skall alltid vara uppmärksam, livlig och mycket tillgiven
sin ägare. Den skall vara mycket läraktig och lätt att fostra. Dess
vaksamma kynne och brist på jaktlust gör den till en idealisk
vakthund. Rasen är varken ängslig eller aggressiv. Typiskt för rasen
är en päls som står emot väder och vind, robust kroppsbyggnad
och lång livslängd.

Huvud: Huvudet skall vara medelstort och uppifrån sett vara bredast baktill
och kilformat avsmalna mot nosspetsen.

Stop: Stopet skall vara måttligt till markerat, men aldrig abrupt.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara rund, liten och rent svart, dock mörkbrun
hos bruna spetsar.

Nosparti: Nospartiet skall inte vara alltför långt, varken grovt eller för snipigt
och i god proportion till skallen. Förhållandet mellan skallparti och
nosparti skall hos wolfspitz/keeshond, gross- och mittelspitz vara
ungefär 3:2, hos kleinspitz och zwergspitz/pomeranian ungefär 4:2.

Läppar: Läpparna skall inte vara överdrivna. De skall ligga stramt an mot
käkarna och inte bilda veck i mungiporna. Läppränderna skall vara
helt svarta hos alla färgvarianterna, dock bruna hos bruna spetsar.

Käkar/Tänder: Käkarna skall vara normalt utvecklade med ett fullständigt,
regelbundet och korrekt saxbett med 42 tänder. Hos kleinspitz
och zwergspitz/pomeranian tolereras ett visst premolarbortfall.
Tångbett är tillåtet hos alla rasvarianterna.

Kinder: Kinderna skall vara mjukt rundade, men inte framträdande.

Ögon: Ögonen skall vara medelstora, mandelformade, något snedställda
och mörka. Ögonkanterna skall vara svarta hos alla färgvarianter,
dock mörkbruna hos bruna spetsar.

Öron: Öronen skall vara små, högt ansatta och sitta tämligen nära var-
andra. De skall vara trekantiga och spetsiga, alltid upprättstående

med styva öronspetsar.

Hals: Halsen skall vara medellång, brett ansatt i skuldrorna och utan löst
halsskinn. Nacken skall vara lätt välvd. Halsen skall vara täckt av
tjock, ymnig päls som bildar en stor krage.

Överlinje: Överlinjen börjar vid spetsarna på de upprättstående öronen
och övergår i en mjuk båge i den korta, plana ryggen. Den yviga
svepande svansen, som delvis täcker ryggen, avrundar silhuetten.

Manke: Den höga manken sluttar omärkligt mot den plana, strama ryggen,
som skall vara så kort som möjligt.

Ländparti: Länden skall vara kort, bred och kraftig.

Kors: Korset skall vara brett och kort, inte sluttande.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup, väl välvd och med väl utvecklat
förbröst. Bröstkorgen skall sträcka sig bakåt så långt som möjligt.

Underlinje och buk: Buken skall endast vara måttligt uppdragen.

Svans: Svansen skall vara högt ansatt och medellång. Den skall ända
från roten vara rullad uppåt och framåt över ryggen. Den skall
ligga an mot ryggen och vara täckt av yvig päls. En dubbelringla
i svanstippen tolereras.

 

Extremiteter
Framställ

Helhet: Fronten skall vara rak och ganska bred.
Skulderblad: Skuldrorna skall vara välmusklade och ligga väl an mot bröstkorgen.
Skulderbladen skall vara långa och väl tillbakalagda.

Överarm: Överarmen skall ha ungefär samma längd som skulderbladet och
tillsammans skall de bilda en ca 90graders vinkel.

Armbåge: Armbågsleden skall vara stark, åtliggande mot bröstkorgen och
varken vara inåt- eller utåtvriden.

Underarm: Frambenen (underarmarna) skall vara medellånga i förhållande
till kroppen, stadiga och fullständigt raka. Benens baksidor skall
vara väl bepälsade.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara starka, medellånga och ställda med 20
graders vinkel från lodlinjen.

Framtassar: Framtassarna skall vara så små som möjligt, runda och slutna,
s.k. kattassar, med väl välvda tår. Klor och trampdynor skall vara
svarta hos alla färgvarianter, dock mörkbruna hos bruna spetsar.

Bakställ

Helhet: Bakstället skall vara mycket muskulöst och rikligt bepälsat ner till
haslederna. Sedda bakifrån skall bakbenen stå raka och parallella.

Lår: Lår- och underben skall vara ungefär lika långa.

Knäled: Knälederna skall vara starka och för spetshundsraser normalt
vinklade. De skall varken vrida sig inåt eller utåt i rörelse.

Has/hasled: Hasorna skall vara medellånga, mycket starka och stå lodrätt.

Baktassar: Baktassarna skall vara så små som möjligt, tätt knutna med väl
välvda tår, s.k. kattassar. Trampdynorna skall vara kraftiga. Färgen
på klor och trampdynor skall vara så mörk som möjligt.

Rörelser: Den tyska spetsen skall röra sig flytande och spänstigt med god
drivkraft.

Hud: Huden skall vara stramt åtliggande utan rynkor.

Päls
Pälsstruktur: Rasen skall ha dubbelpäls: lång, rak utstående ytterpäls och kort,
tjock, bomullslik underull. På huvudet, öronen, framsidorna av
benen samt på tassarna skall pälsen vara kort och tät (sammetslik).
Resten av kroppen skall ha lång, riklig päls. Den får inte vara vågig,
lockig, raggig eller dela sig på ryggen. Hals och skuldror skall vara
täckta av en tät man. Frambenens baksidor skall vara väl bepälsade.
Bakbenen skall ha riklig päls från kors till has (s.k. byxor) Svansen
skall vara yvigt behårad.

Färg

Svart: På svarta hundar skall underull liksom hud vara mörk .
Färgen på ytterpälsen skall vara blanksvart utan något vitt eller
andra tecken.
Brun: På bruna hundar skall färgen vara enhetligt mörkbrun.
Vit: På vita hundar skall färgen vara rent vit utan några skiftningar,
i synnerhet gulaktiga sådana vilka ofta förekommer särskilt vid
öronen.
Orange: Orangefärgade hundar skall ha enhetlig färg i mitten på
färgskalan.
Gråschatterad: Gråschatterade hundar skall vara silvergrå med
svarta hårspetsar. Nosparti och öron skall ha mörk färg. Runt ögonen skall väl definierade ”glasögon” finnas: en fin svart penn-linje skall gå snett uppåt från yttre ögonvrån till nedre öronfästet; distinkta markeringar och schatteringar skall bilda uttrycksfulla
men korta ögonbryn. Manen liksom pälsen på skuldrorna skall
vara ljus. Fram- och bakbenen skall vara silvergrå utan svarta
markeringar nedanför armbågarna eller knälederna förutom svaga
penselstreck på tårna. Svansspetsen skall vara svart. Undersidan av
svansen och byxorna skall vara ljust silvergrå.
Andra färger: Termen ”annan färg” omfattar alla färgnyanser som;
creme, creme-sobel, orange-sobel, svart med tan-tecken och fläckig.
Fläckiga hundar har alltid vitt som grundfärg. De svarta, bruna, grå
eller orangefärgade fläckarna skall vara fördelade över hela kroppen.

Storlek/vikt

Mankhöjd: Wolfspitz/keeshond 49 cm +/- 6 cm
Grosspitz 46 cm +/- 4 cm
Mittelspitz 34 cm +/- 4 cm
Kleinspitz 26 cm +/- 3 cm
Zwergspitz/pomeranian 20 cm +/- 2 cm
Mankhöjd under 18 cm är inte önskvärt.
Vikt: Alla varianter av tysk spets skall ha en vikt som motsvarar dess
storlek.
Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

Allvarliga fel

• Felaktig kroppsbyggnad.
• Alltför flat skalle; utpräglat äppelhuvud.
• Köttfärg på nostryffel, ögonkanter och läppränder.
• Ofullständigt antal tänder hos wolfspitz/keeshond, grosspitz
och mittelspitz.
• Alltför stora eller ljusa ögon; utstående ögon.
• Felaktiga rörelser.
• Avsaknad av distinkta ansiktsmarkeringar hos gråschatterade
spetsar.

Diskvalificerande fel: 

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Öppen fontanell.
• Över- eller underbett.
• Ektropion eller entropion.
• Vippöron.
• Tydliga vita fläckar hos alla icke vita spetsar.
• Färgvarianter som uppstår genom merle-faktorn.

Nota bene:
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.